Công trình Cảng Quốc Tế Thị Vải - Vũng Tàu

Thứ tư, 16 Tháng 11 2016 02:28 525vn
In

Tên công trình : Công trình Cảng Quốc Tế Thị Vải

Chủ đầu tư : Công ty TNHH cảng quốc tế Thị Vải

Địa điểm : Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Gía trị gói thầu : 184.034.311.098 VNĐ

Thời gian thực hiện : 470 ngày

Hình ảnh tại công trường