Công trình Cảng Hải Đội 2 - Đà Nẵng

Thứ tư, 15 Tháng 2 2017 07:20 525vn
In

* Chủ đầu tư: Ban QLDA Hạ tầng Giao thông Đô thị

* Giá trị hợp đồng: 32.491.953.000 VNĐ

* Thời gian thực hiện: 326 ngày

* Ngày khởi công: 01/2014

* Địa điểm: Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi công đóng cọc ván tại cảng Hải đội 2 - TP Đà Nẵng