Công trình cầu Thành Cổ - Quảng Trị

Thứ tư, 16 Tháng 11 2016 04:03 525vn
In

Tên công trình : Cầu Thành Cổ - Quảng Trị

Chủ đầu tư : Ban QLDA đầu tư và xây dựng giao thông Quảng Trị

Địa điểm : Tỉnh Quảng Trị

Gía trị gói thầu : 50.000.000.000 VNĐ

Thời gian thực hiện : 360 ngày

Công nhân lắp đặt cốt thép thân trụ

Công tác hạ lồng thép Cọc khoan nhồi

Trạm trộn bê tông tại công trình

Công nhân đang gia công ván khuôn đáy dầm

Công nhân đang gia công lồng thép Cọc khoan nhồi