Công trình 02 cầu Bình Định

Thứ tư, 16 Tháng 11 2016 02:33 525vn
In

 

Tên công trình : Công trình 02 cầu QL1A Bình Định

Chủ đầu tư : Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Định

Địa điểm : Tỉnh Bình Định

Gía trị gói thầu : 56.768.227.000 VNĐ

Thời gian thực hiện : 12 tháng