525VN
 
 
 
 

Công trình dự án

Công trình Kè Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Tên công trình : Toàn bộ phần xây dựng Kè chống xói lở đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Chủ đầu tư: UBND huyện Đảo Cồn Cỏ

Địa điểm : tỉnh Quảng Trị

Giá trị gói thầu : 36.104.000.000 VNĐ

Hình ảnh công trường


 

Đọc thêm...
 

Công trình cầu Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tên công trình : Xây dựng cầu Cao Lãnh

Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp

Địa điểm : tỉnh Đồng Tháp

Giá trị gói thầu : 60.885.088.000 VNĐ

Thời gian thực hiện : 540 ngày

Hình ảnh công trường


 

Đọc thêm...
 

Công trình cầu Sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị

Tên công trình : Xây dựng cầu kết nối khu đô thị bắc Sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà thuộc dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông

Địa điểm : Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị

Gía trị gói thầu : 72.000.000.000 VNĐ

Thời gian thực hiện : 450 ngày

Hình ảnh công trường

Đọc thêm...
 

Công trình cầu Nguyễn Văn Tiếp, tỉnh Tiền Giang

 

Tên công trình: Cầu Nguyễn Văn Tiếp thuộc dự án đường 878, tỉnh Tiền Giang

Chủ đầu tư : Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang

Địa điểm : tỉnh Tiền Giang

Giá trị gói thầu : 62.887.544.000 VNĐ

Thời gian thực hiện : 230 ngày

Hình ảnh cầu

 

 

Đọc thêm...
 

Công trình cầu Cuối Tuyến, tỉnh Kiên Giang

 

Tên công trình: Nút giao thông Cuối Tuyến thuộc dự án thi công tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, tỉnh Kiên Giang

Chủ đầu tư : Liên danh Nhà thầu Kumho - Hyundai

Địa điểm : tỉnh Kiên Giang

Giá trị gói thầu : 95.000.000.000 VNĐ

Thời gian thực hiện : 360 ngày

Hình ảnh cầu

Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 5

Kỷ niệm 50 năm

Phóng sự công ty

Vượt lên chính mình

Công trình phía nam

Chính sách chất lượng

Thiết bị thi công