525VN
 
 
 
 

Công trình đang thực hiện

Công trình Kè Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Email In PDF.

Tên công trình : Toàn bộ phần xây dựng Kè chống xói lở đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Chủ đầu tư: UBND huyện Đảo Cồn Cỏ

Địa điểm : tỉnh Quảng Trị

Giá trị gói thầu : 36.104.000.000 VNĐ

Hình ảnh công trường


 

Đọc thêm...
 

Công trình cầu Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Email In PDF.

Tên công trình : Xây dựng cầu Cao Lãnh

Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp

Địa điểm : tỉnh Đồng Tháp

Giá trị gói thầu : 60.885.088.000 VNĐ

Thời gian thực hiện : 540 ngày

Hình ảnh công trường


 

Đọc thêm...
 

Công trình cầu Sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị

Email In PDF.

Tên công trình : Xây dựng cầu kết nối khu đô thị bắc Sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà thuộc dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông

Địa điểm : Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị

Gía trị gói thầu : 72.000.000.000 VNĐ

Thời gian thực hiện : 450 ngày

Hình ảnh công trường

Đọc thêm...
 

Công trình kè Xedon - Lào

Email In PDF.

Tên công trình : Công trình kè Xedon - Lào

Địa điểm : Thị xã Pakse, tỉnh Champasack, nước Lào

Gía trị gói thầu : 4.564.123 USD

Thời gian thực hiện : 1080 ngày

 

Kỷ niệm 50 năm

Phóng sự công ty

Vượt lên chính mình

Công trình phía nam

Chính sách chất lượng

Thiết bị thi công