525VN
 
 
 
 

Các công trình đã hoàn thành

Công trình cầu Nguyễn Văn Tiếp, tỉnh Tiền Giang

Email In PDF.

 

Tên công trình: Cầu Nguyễn Văn Tiếp thuộc dự án đường 878, tỉnh Tiền Giang

Chủ đầu tư : Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang

Địa điểm : tỉnh Tiền Giang

Giá trị gói thầu : 62.887.544.000 VNĐ

Thời gian thực hiện : 230 ngày

Hình ảnh cầu

 

 

Đọc thêm...
 

Công trình cầu Cuối Tuyến, tỉnh Kiên Giang

Email In PDF.

 

Tên công trình: Nút giao thông Cuối Tuyến thuộc dự án thi công tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, tỉnh Kiên Giang

Chủ đầu tư : Liên danh Nhà thầu Kumho - Hyundai

Địa điểm : tỉnh Kiên Giang

Giá trị gói thầu : 95.000.000.000 VNĐ

Thời gian thực hiện : 360 ngày

Hình ảnh cầu

Đọc thêm...
 

Công trình cầu Thành Cổ - Quảng Trị

Email In PDF.

Tên công trình : Công trình Cầu Thành Cổ - Quảng Trị

Chủ đầu tư : Ban QLDA đầu tư và xây dựng giao thông Quảng Trị

Địa điểm : Tỉnh Quảng Trị

Gía trị gói thầu : 50.000.000.000 VNĐ

Thời gian thực hiện : 360 ngày

Đọc thêm...
 

Công trình Cầu số 2 - Đà Nẵng

Email In PDF.

Tên công trình : Công trình Cầu số 2 - Đà Nẵng

Chủ đầu tư : Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng

Địa điểm : TP. Đà Nẵng

Gía trị gói thầu : 44.756.637.000 VNĐ

Thời gian thực hiện : 360 ngày

Hình ảnh công trường

 

Công trình Cảng Quốc Tế Thị Vải - Vũng Tàu

Email In PDF.

Tên công trình : Công trình Cảng Quốc Tế Thị Vải

Chủ đầu tư : Công ty TNHH cảng quốc tế Thị Vải

Địa điểm : Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Gía trị gói thầu : 184.034.311.098 VNĐ

Thời gian thực hiện : 470 ngày

Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 6

Kỷ niệm 50 năm

Phóng sự công ty

Vượt lên chính mình

Công trình phía nam

Chính sách chất lượng

Thiết bị thi công