525VN
 
 
 
 

Thiết bị - Công nghệ

Năng lực thiết bị

Email In PDF.

 • 09 máy khoan cọc nhồi đường kính từ 1200mm đến 2000mm và bộ thiết bị phụ trợ.
 • 04 Búa đóng cọc.
 • Thiết bị ván khuôn đúc dầm Super T ; ván khuôn đúc dầm bê tông dự ứng lực 33m; ván khuôn đúc dầm I42m, ván khuôn dầm DDL 24m, tổng cộng 13 bộ.
 • 02 dàn xe lao dầm 42m.
 • 02 hệ thiết bị xe đúc hẫng cân bằng.
 • 07 Trạm trộn bê tông từ 45 đến 60 m3/h.
 • 17 xe cần cẩu từ 25 tấn đến 70 tấn.
 • 10 xe xúc lật và đào từ 0,7m3 -> 1,5m3
 • Thiết bị hệ nổi.
 • 13 Xe chuyển trộn Bêtông.
 • 5 máy bơm bê tông 65 đến 90 m3/h.
 • 20 Xe vận tải.
 • 04 xe đầu kéo.
 • Nhiều thiết bị, máy chuyên dụng phục vụ thi công cầu, đường với giá trị đầu tư hơn 53 tỉ đồng.
 • 23 máy trộn bê tông từ 150 lít -> 750 lít.

 

Xe xúc lật

Máy khoan cọc nhồi

Xe lao dầm

Thiết bị thi công

Trạm trộn bê tông

Xe chuyển trộn bê tông và xe cẩu tại công trường

 

Kỷ niệm 50 năm

Phóng sự công ty

Vượt lên chính mình

Công trình phía nam

Chính sách chất lượng

Thiết bị thi công