525VN
 
 
 
 

Thư viện hình ảnh

Công trường Cầu Bến Thủy - Nghệ An

Email In PDF.

 

* Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 85

* Giá trị hợp đồng: 42.422.744.894 VNĐ

* Thời gian thực hiện: 22 tháng

* Ngày khởi công: 05/04/2010

* Địa điểm: Hà Tĩnh - Nghệ An

Đọc thêm...
 

Công trường cầu Bà Rén - Quảng Nam

Email In PDF.

* Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự Án 5

* Giá trị hợp đồng: 63.019.000.000 VNĐ

* Thời gian hoàn thành: Dự kiến 05/11/2012

* Khởi công ngày: 05/1/2011

* Địa diểm: Tỉnh Quảng Nam

Đọc thêm...
 

Công trường cầu Nam Ô - Đà Nẵng

Email In PDF.

* Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án 6

* Giá trị hợp đồng: 111.190.000.000 VNĐ

* Thời gian thực hiện: 24 tháng

* Ngày khởi công: Tháng 12/2009

* Địa điểm: Đà Nẵng

Đọc thêm...
 

Lễ khởi công công trường cầu Bà Rén - Quảng Nam

Email In PDF.

 

Đọc thêm...
 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Đọc thêm...
 
Trang 3 trong tổng số 5

Kỷ niệm 50 năm

Phóng sự công ty

Vượt lên chính mình

Công trình phía nam

Chính sách chất lượng

Thiết bị thi công