525VN
 
 
 
 

Thư viện hình ảnh

Công trình Cảng Hải Đội 2 - Đà Nẵng

Email In PDF.

* Chủ đầu tư: Ban QLDA Hạ tầng Giao thông Đô thị

* Giá trị hợp đồng: 32.491.953.000 VNĐ

* Thời gian thực hiện: 326 ngày

* Ngày khởi công: 01/2014

* Địa điểm: Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng

Đọc thêm...
 

Công trường Cầu Số 2 - Đà Nẵng

Email In PDF.

Tên công trình : Công trình Cầu số 2 - Đà Nẵng

Chủ đầu tư : Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng

Địa điểm : TP. Đà Nẵng

Gía trị gói thầu : 44.756.637.000 VNĐ

Thời gian thực hiện : 360 ngày

Đọc thêm...
 

Công trình cầu Thành Cổ - Quảng Trị

Email In PDF.

Tên công trình : Cầu Thành Cổ - Quảng Trị

Chủ đầu tư : Ban QLDA đầu tư và xây dựng giao thông Quảng Trị

Địa điểm : Tỉnh Quảng Trị

Gía trị gói thầu : 50.000.000.000 VNĐ

Thời gian thực hiện : 360 ngày

Đọc thêm...
 

Công trình 02 cầu Bình Định

Email In PDF.

 

Tên công trình : Công trình 02 cầu QL1A Bình Định

Chủ đầu tư : Công ty TNHH đầu tư BOT Bình Định

Địa điểm : Tỉnh Bình Định

Gía trị gói thầu : 56.768.227.000 VNĐ

Thời gian thực hiện : 12 tháng

 

Đọc thêm...
 

Công trình cầu vượt đường sắt QL26

Email In PDF.

Tên công trình : Công trình cầu Vượt đường sắt QL26

Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV CICO501 BOT QL26

Địa điểm : Tỉnh Khánh Hòa

Gía trị gói thầu : 25.049.082.491 VNĐ

Thời gian thực hiện : 9 tháng

Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 5

Kỷ niệm 50 năm

Phóng sự công ty

Vượt lên chính mình

Công trình phía nam

Chính sách chất lượng

Thiết bị thi công