525VN
 
 
 
 

Công trình Kè Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Email In PDF.

Tên công trình : Toàn bộ phần xây dựng Kè chống xói lở đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Chủ đầu tư: UBND huyện Đảo Cồn Cỏ

Địa điểm : tỉnh Quảng Trị

Giá trị gói thầu : 36.104.000.000 VNĐ

Hình ảnh công trường


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỷ niệm 50 năm

Phóng sự công ty

Vượt lên chính mình

Công trình phía nam

Chính sách chất lượng

Thiết bị thi công