525VN
 
 
 
 

Công trình cầu Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Email In PDF.

Tên công trình : Xây dựng cầu Cao Lãnh

Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp

Địa điểm : tỉnh Đồng Tháp

Giá trị gói thầu : 60.885.088.000 VNĐ

Thời gian thực hiện : 540 ngày

Hình ảnh công trường


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỷ niệm 50 năm

Phóng sự công ty

Vượt lên chính mình

Công trình phía nam

Chính sách chất lượng

Thiết bị thi công