525VN
 
 
 
 

Công trình cầu Sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị

Email In PDF.

Tên công trình : Xây dựng cầu kết nối khu đô thị bắc Sông Hiếu với trung tâm thành phố Đông Hà thuộc dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông

Địa điểm : Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị

Gía trị gói thầu : 72.000.000.000 VNĐ

Thời gian thực hiện : 450 ngày

Hình ảnh công trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỷ niệm 50 năm

Phóng sự công ty

Vượt lên chính mình

Công trình phía nam

Chính sách chất lượng

Thiết bị thi công