525VN
 
 
 
 

QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY 525 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHÂU Á

Email In PDF.

Ngày 03/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ký quyết định cử ông Võ Quang Linh và ông Nguyễn Duy Hưng làm người đại diện quản lý phần vốn của Công ty 525 tại Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Châu Á, thay mặt Công ty điều hành quản lý phần vốn phát triển đạt hiệu quả cao nhất, cụ thể:

 

1. Ông Võ Quang Linh đại diện quản lý 2.900.000 cổ phần

2. Ông Nguyễn Duy Hưng đại diện quản lý 600.000 cổ phần

 

Kỷ niệm 50 năm

Phóng sự công ty

Vượt lên chính mình

Công trình phía nam

Chính sách chất lượng

Thiết bị thi công