525VN
 
 
 
 

Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Email In PDF.

THÔNG BÁO

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XDCT 525 trân trọng kính mời các cổ đông Công ty tham dự  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thời gian: Vào lúc 8h00 ngày 25 tháng 3 năm 2017

 

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty, số 673 Trường Chinh - P. Hòa Phát - Q. Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng

Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 10/3/2017.

Chương trình đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

- Báo cáo tài chính năm 2016;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và định hướng năm 2017;

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

- Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch 2017;

- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

- Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty;

- Và một số nội dung khác.

Đề nghị quý Cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ để Hội nghị thành công tốt đẹp.

Attachments:
FileGhi chúUploaderFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (danh sách chốt cổ đông năm 2017.xls)danh sách chốt cổ đông năm 2017.xls 525vn127 Kb65418/03/2017 02:13
 

Kỷ niệm 50 năm

Phóng sự công ty

Vượt lên chính mình

Công trình phía nam

Chính sách chất lượng

Thiết bị thi công