525VN
 
 
 
 

Công trình Cảng Hải Đội 2 - Đà Nẵng

Email In PDF.

* Chủ đầu tư: Ban QLDA Hạ tầng Giao thông Đô thị

* Giá trị hợp đồng: 32.491.953.000 VNĐ

* Thời gian thực hiện: 326 ngày

* Ngày khởi công: 01/2014

* Địa điểm: Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

 

 

Thi công đóng cọc ván tại cảng Hải đội 2 - TP Đà Nẵng

 

Kỷ niệm 50 năm

Phóng sự công ty

Vượt lên chính mình

Công trình phía nam

Chính sách chất lượng

Thiết bị thi công