525VN
 
 
 
 

Công trường Cầu Số 2 - Đà Nẵng

Email In PDF.

Tên công trình : Công trình Cầu số 2 - Đà Nẵng

Chủ đầu tư : Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng

Địa điểm : TP. Đà Nẵng

Gía trị gói thầu : 44.756.637.000 VNĐ

Thời gian thực hiện : 360 ngày

Bãi đúc dầm số 1 do Đội xây lắp 4 thi công

Bãi đúc dầm số 2 do Đội xây lắp 5 thi công

Mũi thi công đóng cọc số 1

Mũi thi công đóng cọc số 2

Thi công đóng cọc tại công trường

Công nhân lắp đặt ván khuôn thân Mố M1

Trạm trộn bê tông tại công trình

 

Kỷ niệm 50 năm

Phóng sự công ty

Vượt lên chính mình

Công trình phía nam

Chính sách chất lượng

Thiết bị thi công