525VN
 
 
 
 

Công trình cầu Sông Yên - Đà Nẵng

Email In PDF.

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)

Thời gian thi công 28 tháng

Tổng giá trị: 97 tỉ đồng

Ngày khởi công: tháng 4/2014

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

Công nhân đang lắp đặt cốt thép giải phân cách

 

 

 

 

 

 

 

Kỷ niệm 50 năm

Phóng sự công ty

Vượt lên chính mình

Công trình phía nam

Chính sách chất lượng

Thiết bị thi công