525VN
 
 
 
 

Công trình cầu Sông Cái - Đà Nẵng

Email In PDF.

* Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình Giao thông Công chính Đà Nẵng

* Giá trị hợp đồng: 161.793.458.210 VNĐ

* Thời gian thực hiện: 730 ngày

* Ngày khởi công: 12/2011

* Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

Lễ ký kết hợp đồng cầu Sông Cái

Hình ảnh tại công trường cầu Sông Cái - Đà Nẵng

 

Kỷ niệm 50 năm

Phóng sự công ty

Vượt lên chính mình

Công trình phía nam

Chính sách chất lượng

Thiết bị thi công