525VN
 
 
 
 

Công trình 3 cầu QL54 – Đồng Tháp

Email In PDF.
Chỉ mục bài viết
Công trình 3 cầu QL54 – Đồng Tháp
Hình ảnh trước đây
Tất cả các trang

* Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án 6

* Cầu Cái Bần Trên, giá trị hợp đồng: 16.040.251.241 VNĐ (Km18+35.82)

* Cầu Cái Sâu, giá hợp đồng: 43.786.377.540 VNĐ (Km27+242)

* Cầu Cái Sơn

* Thời gian thực hiện: 19 tháng

* Ngày khởi công: 29/07/2010

* Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp

 

  

Kỷ niệm 50 năm

Phóng sự công ty

Vượt lên chính mình

Công trình phía nam

Chính sách chất lượng

Thiết bị thi công