525VN
 
 
 
 

Giới thiệu Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 525

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 525

CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION JSC NO. 525

Tên viết tắt :      CECO 525

Trụ sở chính:      673 Trường Chinh – TP Đà Nẵng

Điện thoại:         02363. 681126

Fax:                  02363.846119

Website:            www.525.vn

Vốn điều lệ:       31.300.000.000(VND)

Mã số thuế:        0400413354

 

Kỷ niệm 50 năm

Phóng sự công ty

Vượt lên chính mình

Công trình phía nam

Chính sách chất lượng

Thiết bị thi công