525VN
 
 
 
 

Bàn giao nhà tình nghĩa

Email In PDF.

Ngày 16/7/2011 Công ty CPXDCT 525 phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cẩm Xuyên, UBND xã Cẩm Nhượng, UB MTTQ xã Cẩm Nhượng cùng với các đoàn thể bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Trọng Quyền, là gia đình có công với cách mạng có hai thân nhân là liệt sĩ.

Đây là ngôi nhà được xây dựng từ nguồn kinh phí công ty CP XDCT 525 tài trợ

 

 

Một số hình ảnh tại buổi bàn giao

Tất cả các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (trừ văn bản có nội dung mật) đề nghị giải quyết công việc thuộc thẩm quyền xử lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngoài bộ hồ sơ giấy đều phải đính kèm file điện tử của toàn bộ hồ sơ trình.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8665/VPCP-HC đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91.

Theo đó, nếu hồ sơ trình không đính kèm file điện tử sẽ được coi như không đảm bảo thủ tục hành chính và Văn phòng Chính phủ sẽ không xử lý.

Việc gửi song song hồ sơ giấy kèm hồ sơ, văn bản số hóa bắt đầu thực hiện từ ngày 15/12/2011.

Chinhphu.vn

 

Kỷ niệm 50 năm

Phóng sự công ty

Vượt lên chính mình

Công trình phía nam

Chính sách chất lượng

Thiết bị thi công