525VN
 
 
 
 

Tin tức 525 !

ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ THUẬN NHIÊN PHONG

Ngày 03/11/2018 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng công trình 525 đã quyết nghị thông qua việc mua lại 50%...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

THÔNG BÁO Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XDCT 525 trân trọng kính mời các cổ đông Công ty tham dự  Đại hội...

Hội nghị xúc tiến đầu tư Tỉnh Gia Lai năm 2016

Sáng 18/12/2016, Chủ tịch HĐQT cùng Tổng giám đốc và một số cán bộ Công ty tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Tỉnh...

Công trình hoàn thành

Trang 5 trong tổng số 13

DANH HIỆU CAO QUÝ

Kỷ niệm 50 năm

Phóng sự công ty

Vượt lên chính mình

Công trình phía nam

Chính sách chất lượng

Thiết bị thi công