525VN
 
 
 
 

Tin tức 525 !

Thay đổi thông tin người đại diện pháp luật công ty 525

Thông tin thay đổi người đại diện pháp luật công ty 525.  

Thay đổi Logo công ty 525

Thay đổi Logo công ty 525  

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2025

  Ngày 30/3/2021, công ty cổ phần xây dựng công trình 525, tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội đã...

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công trình hoàn thành

Thay đổi Logo công ty 525

Thay đổi Logo công ty 525

 

Đọc thêm...
 
Trang 1 trong tổng số 21

DANH HIỆU CAO QUÝ

Kỷ niệm 50 năm

Phóng sự công ty

Vượt lên chính mình

Công trình phía nam

Chính sách chất lượng

Thiết bị thi công